Ny undersökning om utlänningar och sexualbrott

En undersökning av nästan samtliga fällande domar för sexualbrott 2012-2017 visar att:
• Andelen dömda svenskar, i proportion till andra grupper, har minskat sedan 2013 och sjunkit kraftigt de senaste två åren.
• Män med utomeuropeisk härkomst begår 84% av grova våldtäkter. Svenskar kommer först på fjärde plats, efter afghaner, irakier och somalier.
• Två av tre grova våldtäkter begås av asylsökande eller män som getts uppehållstillstånd.
• Landsgrupper med högst faktor (sannolikhet) att begå grov våldtäkt är i turordning algerier, afghaner, tunisier, marockaner och palestinier.
• 95,6% av överfallsvåldtäkter begås av män med utländsk härkomst.
• Flest överfallsvåldtäkter räknat i individer begås i turordning av somalier, eritreaner, algerier, irakier och gambier.
• Flest överfallsvåldtäkter begås i Stockholm, Hudiksvall och Eskilstuna.
• 90% av gruppvåldtäkter begås av män med utomeuropeisk härkomst. Var fjärde våldtäktsman som agerat i grupp är afghan.
• Flest våldtäktsmän som agerat i grupp har dömts i Ystad, Eksjö och Uppsala. Göteborg är på 11:e plats, Stockholm 16:e och Malmö 21:a.
• Utlänningar ofredar svenskar sexuellt i mycket större utsträckning än andra utlänningar.
• Män med europeisk härkomst begår oftast andra former av sexuellt ofredande än tafsning. Tre fjärdedelar av dömda afrikaner har tafsat på sitt offer.
• En majoritet av de som döms för koppleri är rumäner.
• Homovåldtäkters andel av totala våldtäkter har stigit kraftigt de senaste åren, samtidigt är gruppvåldtäkt mot män nu den vanligaste kategorin.
• 85% av de som dömts för gruppvåldtäkt mot män är afghaner.
• Adopterade män, oavsett land, begår sexualbrott i högre utsträckning än inte bara svenskar utan även icke-adopterade från samma landsgrupp.

Ladda ner studien här (PDF, 3 MB).

Kortfattad bakgrund:
Undersökningen är ett gensvar på regeringens vägran att ge BRÅ i uppdrag att ta fram officiell, aktuell statistik över utlänningars brottslighet. Den genomfördes under maj-september 2017 och omfattar drygt fyra tusen fällande domar. Gärningsmäns härkomst har kartlagts grundligt genom offentliga uppgifter.

Källdata:
Källdata finns tillgänglig i dels ursprungsformatet OpenOffice Calc (Alternativ), dels som oformatterad tabbad textfil (Alternativ) för import i annat program. Domarna kan laddas ner här (7z, 1,9 Gb).

Annonser

134 reaktioner till “Ny undersökning om utlänningar och sexualbrott

 1. Bra att detta blir gjort när BRÅ inte gör sitt jobb längre.
  Har du tänkt att översätta rapporten till engelska? Då skulle den antagligen få enorm spridning.

  Gillad av 3 personer

  1. Jag inriktar mig på svenska läsare, det är debatten här i Sverige som jag vill påverka. Men andra får självklart översätta allt eller det viktigaste om de tror det kan vara av intresse för en internationell publik

   Gillad av 1 person

   1. Hej! Du bör ta bort ordet forskning, för det hakar autisterna upp sig på. Dina undersökningar uppfyller inte karavan på forskning. Ett tips bara!😊

    Gilla

 2. Tack för att du tagit dig tid med den här undersökningen ! Detta borde ut i stor media,vartenda hushåll,alla ska nås av denna information.Kanske någon rödkomad kan få chansen att vakna till hur läget verkligen är här i vårt fosterland Sverige.

  Gillad av 1 person

  1. Jobbet har gjorts av ett antal personer som begärt ut domar från tingsrätterna. Det har pågått under en längre tid, då det är svårt att få ut flera domar åt gången. Ju längre arbetet bedrivits, desto svårare har det varit att få ut materialet, då ett antal politiker och andra inte vill att folk ska få veta hur det ser ut. Statistiken finns på gangrapesweden.com. Förut fanns även källmaterialet, dvs domarna utlagda där.

   Gillad av 1 person

   1. I Brottsförebyggande Rådets rapport ”Invandrare och invandrares barns brottslighet 1996:2” framgår det att invandrare är överrepresenterade med 4,5 ggr jämfört med svenskar beträffande brottskategorin våldtäkt. Störst överrepresentation har invandrare från de muslimska länderna Algeriet, Marocko, Libyen, Tunisien och Irak.

    BRÅ tittade på socioekonomiska faktorer som en förklaring till överrepresentationen men kom fram till att detta inte förändrade bilden i någon avgörande utsträckning.

    I rapporten skrev Brå att det kan ”konstateras att invandrarnas överrepresentation inte beror på ogynnsam fördelning av ålder, kön, bostadsort och socioekonomisk status.”

    I Brå-rapporten ”Brottslighet födda i Sverige och utlandet 2005:17” framgår det att situationen inte förändrats nämnvärt sedan den förra rapporten gjordes. Den totala överrepresentation, liksom överrepresentation beträffande brottskategorin våldtäkt är ungefär densamma för invandrarkollektivet som helhet. I denna rapport redovisas inte våldtäktsmännens ursprungsland på samma sätt som i den förra rapporten. Det konstateras dock att personer från Nordafrika har den totalt sett högsta överrepresentationen beträffande samtliga brott varför det är rimligt att anta att det även denna gång är män från muslimska länder som har den största överrepresentationen också beträffande våldtäkt.

    Det generella mönstret tycks vara detsamma även i andra länder. Den norska tidningen Aftenposten rapporterade 2005-09-01 att utomeuropeiska män låg bakom två tredjedelar av de anmälda våldtäkterna i Oslo, trots att de bara utgör 14% av befolkningen.

    Gilla

 3. Det jag omedelbart saknar är PER CAPITA. Varför är inte statistiken per capita? Det är ju det mest grundläggande och den viktigaste uppgiften.

  Gilla

  1. Menar du att redovisningen helt saknar ”bastal”, alltså uppgiften n= ? Det framgår ingenstans på vilka bastal procent-angivelserna beräknas. Uppgifterna är därför okontrollerbara.

   Gilla

 4. Kan du fixa till skrivfelet ”Utlänningar ofredar svenskar sexuellt i mycket större utsträckning än andra utlänningar”, så vore det bra. Det ser inte bra ut när det delas på sociala medier.

  Gilla

   1. Ditt förtydligande är ju begripligt. Men i artikeltexten blir det lätt ett syftningsfel. Då jag ser att flera har noterat detta anser jag det vara befogat med omformulering.

    Gilla

   1. Läs BRÅ rapporter över vilka som är överrepresenterade i våldtäkter i Sverige nedan.

    I Brottsförebyggande Rådets rapport ”Invandrare och invandrares barns brottslighet 1996:2” framgår det att invandrare är överrepresenterade med 4,5 ggr jämfört med svenskar beträffande brottskategorin våldtäkt. Störst överrepresentation har invandrare från de muslimska länderna Algeriet, Marocko, Libyen, Tunisien och Irak.

    BRÅ tittade på socioekonomiska faktorer som en förklaring till överrepresentationen men kom fram till att detta inte förändrade bilden i någon avgörande utsträckning.

    I rapporten skrev Brå att det kan ”konstateras att invandrarnas överrepresentation inte beror på ogynnsam fördelning av ålder, kön, bostadsort och socioekonomisk status.”

    I Brå-rapporten ”Brottslighet födda i Sverige och utlandet 2005:17” framgår det att situationen inte förändrats nämnvärt sedan den förra rapporten gjordes. Den totala överrepresentation, liksom överrepresentation beträffande brottskategorin våldtäkt är ungefär densamma för invandrarkollektivet som helhet. I denna rapport redovisas inte våldtäktsmännens ursprungsland på samma sätt som i den förra rapporten. Det konstateras dock att personer från Nordafrika har den totalt sett högsta överrepresentationen beträffande samtliga brott varför det är rimligt att anta att det även denna gång är män från muslimska länder som har den största överrepresentationen också beträffande våldtäkt.

    Det generella mönstret tycks vara detsamma även i andra länder. Den norska tidningen Aftenposten rapporterade 2005-09-01 att utomeuropeiska män låg bakom två tredjedelar av de anmälda våldtäkterna i Oslo, trots att de bara utgör 14% av befolkningen.

    Gilla

 5. Hej Joakim, jag har gjort liknande studier. Ett år så var 75 % av dömda för grova väldtäkter vid en specifik domstol varken invandrare, etniska svenskar eller flyktingar. De var av okänt ursprung. Visste inte riktigt hur dessa skulle kategoriseras, att de var av utomeuropeiskt ursprung var nog troligt men kanske inte 100% säkert

  Gilla

  1. Själv frågade jag Skatteverket om personnummer från domarna, i de fall personnummer inte fanns läste jag personalia från fup och andra aktbilagor. Ni får gärna kontrollera era resultat mot anteckningarna jag gjort i källdatan om respektive mål om ni vill

   Gilla

  2. Läs BRÅ rapporter över vilka som är överrepresenterade i just våldtäkter i Sverige och BRÅ fann inga socioekonomiska orsaker till dessa. Rapporterna kopierade jag och senaste är 2005, sedan dess har det inte fått göras någon BRÅ rapport just om detta, och jag förstår ju inte varför eller snarare kanske förstår då dessa gruppvåldtäkter m.m.inte upphört, men att det är män med utländsk bakgrund mörklägges gärna i media.

   https://ladycobra.wordpress.com/2014/01/23/ensamkommande-flyktingbarn-atalas-for-gruppvaldtakt-infor-publik/

   Gilla

 6. Sidan 25, över 61% av våldtäkter mot barn utförs av en svensk med två inrikesfödda föräldrar, hur fan kan vi Svenska män vara så överrepresenterade på pedofili? Är det korrekt tolkat , skulle vara intressant med medelålder så man vet om det är 50-60-70 eller 80-talisterna som har en sjuk syn.

  Tolkar man sidan 25 gillar svenskar att våldta barn men inte vuxna, medans icke svenskar verkar mer angelägna att ligga med äldre offer inte barn, why?

  Bra rapport , finns mycket att förbättra i vårt land.

  Gillad av 1 person

  1. Jag tror starkt att anledningen varför svenskar är överrepresenterade vad det gäller våldtäkter mot barn är för att man inom invandrarkulturer är mycket ovilliga att anmäla sådant. Det anses ju vara barnens fel, något de ska skämmas över, och inte något man ska dra in rättsväsendet för. Hade anmälningsbenägenheten varit densamma så hade säkerligen de haft minst så stor andel förövare.

   Gilla

   1. Jag tror inte att våldtäkter på barn är mindre bland utlandsfödda än svenskar, då det i t.ex. muslimska länder är tillåtet att gifta sig med så unga flickor som 9 år, eftersom Muhamed deras profet hade flera hustrur och yngsta var 9 år gammal. Barnäktenskap finns ju många även i Sverige, men de gifter sig i ett muslimskt land i en Moské och kommer sedan tillbaka till Sverige och då går det bra att fortsätta vara gifta här.

    Gilla

 7. Tack för att du tagit dig tid att göra denna sammanställning.

  Dock har jag en fråga kring det faktorbegrepp som du använder och introducerar på sida 20.

  Varför skulle afghanska mäns andel av samtliga grova våldtäkter (22,9%), jämföras med deras andel av gruppen utrikes födda män? Mycket rimligare vore väl att jämföra med deras andel av alla män (ca 0,4% enligt de antalsuppgifter som ges i texten).

  Att jämföra afghaners andel av grova våldtäkter med deras andel av totalbefolkningen skulle alltså ge en betydligt högre faktor (drygt 57), vilket skulle innebära en överrepresentation på mer än 400.

  Med reservation för att jag kan ha missat något.

  Gilla

  1. Faktor-talet säger dock inget i sig självt utan får bara mening som jämförelse och det är sant att svenska män jämförs på ett annat sätt än de med utländsk härkomst. Det beror på att en del som anges ha utländsk härkomst har en utländsk och en svensk förälder och jag valde ett sätt att mäta som var mest fördelaktigt för utlänningar hellre än att öppna upp för kritik på den punkten

   Gilla

   1. Det man generellt vill kunna se, är hur stor en viss grupps över- eller underrepresentation är, jämfört med den helsvenska majoritetsbefolkningen. Detta hade också varit trivialt att beräkna utifrån faktortalen, om de hade definierats som jag föreslår ovan.

    Som faktortalen nu är definierade kan de endast användas för att jämföra grupper av utländska män sinsemellan. Man kan inte använda dem för att jämföra en utländsk grupp med svenska män. Det är äpplen och päron.

    Jag förstår problemet med att en del som har en svensk förälder räknas som ”utländsk härkomst” o.s.v. men det här var inte en lösning på det problemet. Och som det är nu kan man lätt få uppfattningen att överrepresentation för till exempel afghaner, är mycket mindre än den i själva verket är.

    Men, men, sånt är livet, och det är inte min avsikt att komma med en massa negativitet. Du har gjort ett jättejobb med detta och skall ha en eloge för det.

    Gilla

  2. I Brottsförebyggande Rådets rapport ”Invandrare och invandrares barns brottslighet 1996:2” framgår det att invandrare är överrepresenterade med 4,5 ggr jämfört med svenskar beträffande brottskategorin våldtäkt. Störst överrepresentation har invandrare från de muslimska länderna Algeriet, Marocko, Libyen, Tunisien och Irak.

   BRÅ tittade på socioekonomiska faktorer som en förklaring till överrepresentationen men kom fram till att detta inte förändrade bilden i någon avgörande utsträckning.

   I rapporten skrev Brå att det kan ”konstateras att invandrarnas överrepresentation inte beror på ogynnsam fördelning av ålder, kön, bostadsort och socioekonomisk status.”

   I Brå-rapporten ”Brottslighet födda i Sverige och utlandet 2005:17” framgår det att situationen inte förändrats nämnvärt sedan den förra rapporten gjordes. Den totala överrepresentation, liksom överrepresentation beträffande brottskategorin våldtäkt är ungefär densamma för invandrarkollektivet som helhet. I denna rapport redovisas inte våldtäktsmännens ursprungsland på samma sätt som i den förra rapporten. Det konstateras dock att personer från Nordafrika har den totalt sett högsta överrepresentationen beträffande samtliga brott varför det är rimligt att anta att det även denna gång är män från muslimska länder som har den största överrepresentationen också beträffande våldtäkt.

   Det generella mönstret tycks vara detsamma även i andra länder. Den norska tidningen Aftenposten rapporterade 2005-09-01 att utomeuropeiska män låg bakom två tredjedelar av de anmälda våldtäkterna i Oslo, trots att de bara utgör 14% av befolkningen.

   Jag tror inte det hade hunnit komma hit så många män från Afganistan då BRÅ rapporten gjordes 2005.

   Gilla

 8. Hej,
  Har ingen kunskap om innehållet i sig mer än att det är fruktansvärd läsning. Det som får artikel att verka vinklad är uttalandet om svenskar som våldtar sig på barn på det ena eller andra sättet.
  Texten är skriven på ett sätt att läsaren ska tycka det är förmildrande övergrepp vi svenskar gör ”Endast 3” osv . Våld och kränkning sexuellt mot barn är det mest fruktansvärda brottet man kan utföra, så varför står det som en bagatell? Borde inledningsvis börja med detta brott!! Hoppas hela innehållet är fel för alla parter, mest oss svenskar.
  Vi svenskar borde låsa in oss själva.

  Gilla

  1. Jag själv är inte opartisk, däremot är datan jag presenterar opartisk. Studerar du resultaten noggrant finns det poänger de på andra sidan kan göra – ex. 95% av de som profiterar på prostitution är europeer, en överrepresentation – men jag har inte för avsikt att presentera andra sidans argument på fat.
   Vill någon poängtera att svenskar är överrepresenterade för sexköp av barn, istället för poängtera svenskar är underrepresenterade för våldtäkt mot barn, så får de ju göra det.

   Gilla

 9. Nära på 100% av alla våldsbrott begås av män! Kanske knipsa bollkornen av alla män skulle få ner hormonflödet.
  Hursomhelst är MÄN det stora problemet oavsett etniskt ursprung. Mikael och Anders är tydligen vanliga namn bland våldtäktsmän i sverige. Kanske vi börjar med att knipsa bollkornen på alla som bär dom namnen

  Gilla

  1. Så om 95% av alla hundattacker utförs av pitbulls är det ett generellt hundproblem menar du? Alltså sätt munkavle på samtliga pudlar, labradorer så löser vi problemet..

   Infantil kommentar

   Gilla

  2. Det är sant att sexualbrottsligheten skulle försvinna nästan helt om man, som du föreslår, amputerar könet på alla män vare sig de är skyldiga eller inte. Fast då blir det ju inga fler generationer och äktenskap skulle bli riktigt trista.

   Gilla

 10. Angående adopterade: Du har begränsat det till födda tom 2001. Men du skriver inget om hur du valt ut totalen av varje nationalitet. Hur har du gjort det urvalet? Vilka år ingår?

  Gilla

 11. Mycket bra att du tar dig tid att göra denna sammanfattning.

  Läste att flest våldtäktsmän som agerar i grupp finns i Ystad,Eksjö,Uppsala o.s.v.

  Vore intressant att få reda på hur många nyanlända som dessa orter tagit emot för att på det sättet kanske kunna få fram fakta hur mottagandet av nyanlända till en viss ort faktiskt också ökar risken för de redan bosatta där att drabbas av dessa grova brott. Gäller självfallet även andra brott.

  Gilla

 12. Text och första diagrammet på sid 53 verkar inte stämma överens. I texten står det att ”Den andra knappa hälften av våldtäktsförsök riktar sig mot ett utslaget offer”, men som jag tolkar färgerna i cirkeldiagrammet är det kategorin Klassisk som står för 43,8 procent.

  Tolkar jag fel eller har några siffror/färger blivit omkastade?

  Gilla

 13. Du är värt alla utmärkelser som finns att för för bra utfört arbete. Det här är egentligen BRÅ’s uppgift, men deras rapporter är ofta väldigt ytliga

  Gilla

 14. För några år sedan fann den nu bortgångna juris professorn Gunvor Wallin tillsammans med UHÄ-utredaren Thomas Wettergren, att det förekom ett antal felaktiga domar mot män som fällts för våldtäkt eller sexuellt ofredande av flickor eller kvinnor. De beslutade därför att gå igenom en rad sådana domar, där det visade sig att dessa hyste skandalösa brister i bl a förundersökningarna bara för att man under rättegången hade valt att undvika känsliga följdfrågor till målsäganden.

  Dessutom visade deras utredningar att domstolarna endast lyssnat på målsägandes berättelse, som i samtliga av de undersökta domarna saknade avgörande bevisning. Vad mannen hade att säga fästes det inget avseende vid. Detta resulterade i att domstolen helt ignorerat den åtalade mannens uppenbara uttalande om sin oskuld. Dessa bevis hade varit avgörande uppgifter för att fria mannen från åtal, men där åklagaren valde att gömma avgörande bevisning i den s.k. ”Slasken”. Därför hade lades dessa inte fram i domstolen för bedömning.

  Den också allt för tidigt bortgångne och grävande programledaren i SVT, Hannes Råhstam, tog tag i ett sådant rättsfall, och detta i det populära TV-programmet Uppdrag granskning. Där avslöjade han också grava brister i domstolens rutiner i ett sexualbrottsfall vilket sedan ledde till att den dömde mannen fick resning. Men detta skedde inte förrän efter att mannen suttit i fängelse i fem år och där sedan samma domstol som fällde honom, nu friade honom på samtliga punkter! Detta bara för att alla uppgifter på mannens oskuld fick läggas fram för prövning vid förhandlingarna.

  Det verkar råda en form av immunitet mot att kvinnor och unga flickor i Sverige, ganska riskfritt kan anklaga män för att ha utsatt dem för sexuella brott? Det har också visat sig att i dessa fall, med fällande domar, mot män som dömts mot sitt nekande, har det utbetalats höga skadestånd till kvinnan och dessutom ersättningar från försäkringsbolagen. Men när det senare framkommit att kvinnan/flickan storljugit om vad hon påstått sig ha varit utsatt för, har hon inte krävts att betala tillbaka ett enda öre av alla dessa pengar! För målsäganden har det varit rena vinstlotten!

  Så tala om ”rättsstaten Sverige” och vilka det är som sorterats in under både social, juridisk och samhällelig immunitet, framförallt i MSM? Uppmärksamheten av dessa fall fick JK att besluta den 26 maj 2004 att starta ett tillsynsprojekt i brottmål. genom att utge ”Rapport från JK:s rättssäkerhetsprojekt” som sträckte sig mellan åren 1950 – 2004. En diger läsning på nästan 500 sidor.

  En annan person som upprörts av rättsosäkerheten i vårt land är författaren, vissångaren och juristen Therese Juel, som också gått till botten med en rad domar i samma ämne. Därför gav hon också ut en bok ”Fällda för sexövergrepp – om rättsfall i Sverige”. En mycket läsvärd och förklarande bok som varmt kan rekommenderas. Hon medverkade också till en dokumentär, tillsammans med musikproducenten Billy Butt som också mot sitt nekande blivit fälld för sexuellt utnyttjade av en rad blivande sångerskor. Denna filmade dokumentär är också lika avslöjande och intressant om vad som sker inom rättsområdet i detta land. Filmen lades ut på Youtube, men visade sig tydligen vara för ”känslig” eller inte ”tillräckligt politiskt korrekt” för den rådande ”åsiktskorridoren” och togs därför bort.

  Varför gjorde den det? Vem var det som hade något att vinna på att hålla det svenska folket okunnigt om vad som faktiskt händer och sker på området om sexualbrott? Feministerna kanske??

  #Metoo-kampanjen har visat att kvinnor kan värka ur sig precis vilka anklagelser som helst om påstådda sexuella trakasserier och våldtäkter utan ett enda ord av ifrågasättande. Man har tack vara denna kampanj riskfritt kunna anklaga runt 50 procent av det svenska invånarantalet för att vara sexualbrottslingar. Detta måste bemötas sakligt och genast!

  Gillad av 1 person

 15. Ovetenskapligt arbete med obefintligt bevisvärde. Det saknar viktiga delar som metod och klara och tydliga avgränsningar om man ska kunna ta den seriöst. Vilken kategori hör tex en person vars ena förälder är född i Afghanistan? Svensk eller afghan?

  Gilla

 16. Gud Run,

  Du kan försöka prata bort detta hur mycket du vill men färre och färre går på det.

  Vi vet redan sedan tidigare (t.ex. myndighetsrapporterna [BRÅ 2005:17], [BRÅ 1996:2]) att det råder en enorm överreprestation bland just dessa grupper vad gäller sexualbrott. Vi har vetat om detta länge i forskningsvärlden och kunnat förutse denna utveckling i Sverige mycket väl för över 21 år sedan (sedan BRÅ 1992:2).

  Även senare studier som t.ex. ”The nature of rape places (KTH, Ceccato et. all, 2014)” ( https://static.sys.kth.se/abe/safeplaces/publikationer/Ceccato_rape_2014.pdf ) publicerade att i 66% av dömda överfallsvåldtäkter i Stockholm under 2008 så var inte ens gärningsmannen född i Sverige och inte heller ens medborgare. Läs om den meningen igen så kan du börja fatta hur illa det är för det svenska samhället.

  Det finns liknande officiel myndighetsdata från en rad andra europeiska länder som stämmer väl överrens med denna studie. Svenska polisrapporter, tyska polisrapporter, norska polisrapporter osv osv

  Ditt exempel på ”svår fråga” är supertramsigt eftersom just afghanerna har invandrat i stor grupp på senare år och således inte kunnat skaffa barn som skulle växt upp i Sverige och dömts för sexbrott men för att svara så skulle BRÅ redan i BRÅ 1996:2 (21 år sedan) klassa en sådan person som ”svensk med utländsk bakgrund” (vilket också görs i denna studie). Återigen så pratar du om en väldigt liten del av studiens data.

  Det är uppenbart att du är dåligt påläst.

  Vi vet ju båda två att du fullständigt struntar i all fakta som du inte gillar. Allt du vill är att förstöra debatten, snacka bort, mörka verkligheten, spela dum, slösa tid på att relativisera osv osv

  Eller håller du med om att BRÅ skulle få i uppdrag att publicera en uppdaterad studie lik 1992:2 ?

  Gillad av 2 personer

 17. Tack Joakim,
  Det du gjort, är inget mindre än en hjälteinsats.
  Du har sannerligen hjälpt oss att skingra dimman, så att vi äntligen kan se klarare.

  Statistik är för ett land – vad en ren vindruta är för en bil: Det går inte att styra om du inte kan se vart du är på väg.

  Gillad av 1 person

 18. Extremt bra arbete!
  Skamm att BRÅ,Polis,Staten mörkar.
  Skamm att ”MeToo” drar mig över samma kamm som dessa personer utifrån mitt manliga kön.

  Får jag bara påpeka en sak gällande statestik.
  ”Det korrekta är att runt 80% av de som testats har bedömts vara över 18 år, inte 80% av alla ensamkommande”

  Det vetenskapligt korrekta man kan dra ur detta är att, Statisktiskt sett så är 80% av alla illegala invandrare över 18!
  Det är så statestik fungerar. Om du testar en population och drar en statisktisk slutsats ur den, så kan man applicera resultatet på hela populationen, så är det!
  Allt bygger på det, valsiffror, sifo undersökningar mm mm
  Sedan kan man börja bena i konfidensintervaller och felmarginaler. Men oftast så består själva poängen OM underlaget är slumpmässigt utvalda personer.

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s