Moderaterna vill kartlägga sexualbrottslingars bakgrund

Moderaterna höll idag en pressträff där de presenterade sina förslag om skärpta straff för sexualbrott. Det är inga långtgående förändringar, men höjningen av straffminimum skulle få en konkret positiv effekt. Ett av förslagen är att kartlägga bakgrunden för förövare och brottsoffer, inklusive härkomst.

Moderaternas rättspolitiske talesperson Tomas Tobé berättade om förslagen under pressträffen och svarade som vanligt vältaligt och koncist på en reporters anklagande frågor.

– Vi menar att det nu krävs en ny, omfattande kartläggning av sexualbrotten. Det har inte gjorts sedan 2005 av Brå.
– Ska kartläggningen omfatta gärningsmännens etniska bakgrund eller om de är invandrare eller inte?
– Ja, det tycker jag är rimligt. Men den ska också innefatta till exempel eventuellt ursprung för brottsoffren vilket kanske t.o.m. är ännu viktigare.
– Men varför är det rimligt att kartlägga gärningsmännens etniska bakgrund? Vad har det för betydelse?
– Det är alltid viktigt att lära oss mer om vem begår brott, det kan gälla allt från ålder till kön till i detta fall ursprung. Det är också viktigt att veta vilka är det som utsätts för brott, för det kan ju också sen styra väldigt mycket av de åtgärder som behöver komma på plats.

Jag välkomnar helhjärtat Moderaternas vilja att ta fram officiell statistik om brottslingars bakgrund. Det råder knappast någon tvekan att inspirationen till Moderaternas förslag kommer från min egen undersökning. Det ska dock tilläggas att uppmärksamheten över undersökningen från inflytelserika borgerliga samhällsdebattörer spelade en avgörande roll till att frågan hamnat på mångas dagordning igen.

Det viktigaste är enligt min mening att Brå tar fram officiell statistik, av många anledningar. Det brottsförebyggande arbetet kan inte famla i blindo längre utan behöver konkret fakta. Det är också viktigt att väljarna kan göra ett informerat val vid valurnorna nästa år och att många som tidigare inte känt till statistiken kan börja bearbeta det nationella traumat som massinvandring från tredje världen fört med sig. Själv anser jag Sverigedemokraterna har bäst förslag för att lösa problemen, men dagar som den här känns Moderaternas ”öppna hjärtan”-epok väldigt avlägsen.

Annonser

Undersökningen uppmärksammad i rysk media

Den internationella mediakanalen Sputnik uppmärksammade undersökningen i en artikel den 1 november. Det förefaller vara en stor kanal – deras verifierade Twitterkonto har 202 000 följare. Det bör tilläggas att Sputnik är mer eller mindre en del av rysk statsmedia och har sin egen motivation till att belysa problem i västvärlden. Det ger ändå en intressant motvikt till Stefan Löfvens månande om Sverigebilden när internationell media uppmärksammar obekväma dissidenter.

Artikeln ger en hel del information om både undersökningen och reaktionerna på den. Tyvärr blandar de på ett ställe ihop överfallsvåldtäkter (‘assault rapes’) med alla våldtäkter (‘rapes’). Det ger ett missvisande intryck och blir förvirrande genom att subkategorin gruppvåldtäkter har ett lägre procenttal. Jag twittrade en rättelse samma dag men det är möjligt redaktionen inte läste svaret.

Det är roligt för mig på ett personligt plan att undersökningen uppmärksammas av utländsk media och på ett sätt kanske det hade varit bra om jag hade översatt den för en internationell publik. Men min ambition att påverka den svenska samhällsdebatten kändes stor nog. Däremot är andra välkomna att översätta hela eller delar till andra språk.

Denna text skriven 7 november, bakåtdaterad till 1 november.

Gangrape Sweden

Inledningsvis känner jag inte riktigt till personen bakom Gangrape Sweden. Det är möjligt att personen har ett annorlunda ideologiskt synsätt än mig själv, som är Sverigedemokrat. Det vet jag egentligen inget om, men det jag vet är att personen under lång tid har arbetat med presentera fakta och rådata om framförallt gruppvåldtäkter i Sverige.

Gangrape Sweden har under veckan undersökt källdatan och domarna jag publicerade. Jag bistod med en del förklaringar om hur min källdata tolkas, men personen har lagt ner egen tid på att bygga vidare på forskningsmaterialet. En naturlig följd är att personen gjort sin egen tolkning i vissa fall, vilket inte är något problem – fakta är ju fakta, men kategorier är en bedömningsfråga och jag kan inte säga att min definition av gruppvåldtäkt är mer rätt än någon annans.

Kolla gärna in på gangrapesweden.com, där finns mycket läsvärt speciellt om man gillar rådata och ren fakta.

Plausible deniability

Etablerad media har hittils inte uppmärksammat undersökningen om utlänningar och sexualbrott, om man inte räknar en handfull borgerliga mediaskribenters kommentarer på sociala medier. Det betyder självklart inte att de inte är medvetna om den – de är i allra högsta grad medvetna. Nedladdningsstatistiken för samlingen domar avslöjar att TV4, Aftonbladet, Svenska Dagbladet m.fl har intresserat sig för den.

Första insikten är givetvis att etablerad media inte har något intresse av att informationen når ut till fler människor. Men en ytterligare insikt anser jag vara att etablerad media lagt locket på för de har inte funnit några fel i min undersökning.

Önskan om officiell statistik från BRÅ om utlänningar och brottslighet sträcker sig långt utöver SDs sfär och fler än en borgerlig debattör har uttryckt frustration att det saknas officiell mätdata att värdera min forskning mot. Hur kan man veta om min forskning stämmer, när min forskning är unik och makten vägrar ta fram statistik? Ett tecken är att efter en veckas grävande har etablissemanget inte funnit något värt att kritisera.

Framtiden

Många har uttryckt önskan om att jag ska fortsätta mitt arbete med undersökningen. Jag har fått många förslag – till exempel undersöka gärningsmäns åldrar, ändra sättet att räkna, undersöka när vissa gärningsmän fått uppehållstillstånd i relation till brottstillfället, med mera. Det är fullt förståligt och hör till sakens natur att man har olika perspektiv. Från en läsares perspektiv är det något helt nytt medan från mitt perspektiv är det kulmen på fem månaders arbete. Det var riktigt skönt att kunna sätta ett bokslut på den tiden av mitt liv. Jag tror heller inte att en ytterligare undersökning från mig skulle få samma genomslag. Tvärtom ser jag fram mot att göra något annat och förhoppningsvis komma igång med träningen igen som har haft ett förlängt sommaruppehåll.

Däremot har jag med glädje fått respons från andra som inspirerats till att göra egna undersökningar. Med nya infallsvinklar och sätt att analysera data leder det säkert till spännande läsning och att viktig information kommer ut till väljarna inför valet! Min undersökning bevisar att det går alldeles utmärkt för medborgare att forska på egen hand genom offentlighetsprincipen. BRÅs gamla rapport visar ju på överrepresentation i många kategorier där det vore värdefullt med medborgarstudier, kan vara begränsat till ett visst år eller inom ett visst domstolsområde. Tänk så fantastiskt det vore med flera medborgarstudier som kommer ut under valåret, med helt ny information och fräscha infallsvinklar!

Översättningar av undersökningen

Jag har fått många frågor om en eventuell översättning av min undersökning till engelska. Jag har själv tänkt tanken under resans gång, men landat i slutsatsen att jag inte sett vilken nytta det skulle göra jämfört med tidsåtgången. Visst hade det varit roligt på ett personligt plan att höra Paul Joseph Watson försöka uttala mitt efternamn eller tänka att Lauren Southern vet om att jag finns. Men jag hade ingen ambition att försöka bli kändis, jag ville påverka samhällsdebatten här i Sverige och göra min del i att försöka förbättra situationen.

Däremot får andra väldigt gärna översätta hela eller delar av undersökningen om de vill. Exempelvis gjordes det i Norge på ett tidigt skede.