Medverkade i Nordegren & Epstein i P1

I eftermiddags den 21 november medverkade jag i talkshowen Nordegren & Epstein i P1, i avsnittet med titeln Att bestiga ett berg från cirka 7m 54s. Inslaget hade ursprungligen planerats att genomföras torsdagen den 16 november, men fick då ställas in eftersom ingen motpart ville stå för att denna typ av forskning är ointressant.

– Vi har ju försökt tala med flera kriminologer men ingen som vi har varit i kontakt med har velat möta dig eftersom man inte tycker du använt vetenskapliga metoder. Arbetar du med forskning i vanliga fall eller har du någon akademisk utbildning?
– Nej jag har ingen formell utbildning men jag har ju ett analytiskt, logiskt sinne och det jag har gjort är ju dels försöka samla 100% och dels titta på den konkreta faktan. Då försvinner ju många av de faktorer som kriminologer tycker om att använda.

Till sändningen hade programmet dock funnit en motpart i Krister Thelin, pensionerad domare och fd statssekreterare på Justitiedepartementet med allmänborgerliga politiska åsikter. Jag har stor respekt för Thelin och retweetar ibland hans skarpa, kloka kommentarer i samhällsdebatten. I denna fråga är vi dock djupt oense, vilket gjorde programmet desto mer intressant för lyssnarna. Thelin hade ansett att brottslingars etniska bakgrund var ett stickspår i en opinionstext på SVT i januari 2017, när frågan om kartläggning var på tapeten förra gången.

– Vad har du kommit fram till?
– Jag har kommit fram till bl.a. en majoritet av våldtäkter begås av män med härkomst utanför Europa. Sen när man tittar på de grövre rubriceringarna blir det ännu mer övervikt. Fem av sex grova våldtäkter begås av män med härkomst utanför Europa, om man går efter domarna. Nio av tio gruppvåldtäkter och fem av sex överfallsvåldtäkter också av män födda utanför Europa.

Mitt deltagande kom inte av sig självt. Det var Moderaternas pressträff förra veckan – där de bland annat vill att färsk, officiell statistik om sexbrottslingars ursprung kartläggs – som åter förde upp frågan på mångas dagordning. Jag är övertygad om att Moderaterna sedan länge planerat att gå ut med att de vill skärpa straffen för sexualbrott, jag är dock lika övertygad om att det var responsen på min undersökning som inspirerade dem till att lägga till kravet på en ny Brå-undersökning. Så det är lite av en hönan eller ägget-paradox, men det viktiga är ju att jag gavs chansen att presentera slutsatserna från min undersökning.

– Men om vi tar gruppen utrikes födda. De flesta begår ju inte brott. Vilka mer faktorer tycker du kan vara relevant att studera om man just vill förstå orsaken till kriminalitet?
– Ja, det är sant att de flesta utlänningar i Sverige inte begår brott. Men de flesta svenskar begår ju inte brott heller, så de argumenten tar ju ut varandra och betyder ingenting egentligen.

Jag tog även chansen att nämna min wordpress under sändningen och rekommenderade lyssnarna att själva gå in och läsa undersökningen. Runt sjuhundra lyssnare gjorde sig mödan att knappa in webbplatsadressen för hand och puffade därmed upp det totala antalet läsare av undersökningen till 57 108. Hur många som hörde sändningen är oklart, enligt Sverige Radio lyssnar dock 15% av Sveriges befolkning på P1 någon gång varje dag så det kan nog vara en hel del.

Annonser

Moderaterna vill kartlägga sexualbrottslingars bakgrund

Moderaterna höll idag en pressträff där de presenterade sina förslag om skärpta straff för sexualbrott. Det är inga långtgående förändringar, men höjningen av straffminimum skulle få en konkret positiv effekt. Ett av förslagen är att kartlägga bakgrunden för förövare och brottsoffer, inklusive härkomst.

Moderaternas rättspolitiske talesperson Tomas Tobé berättade om förslagen under pressträffen och svarade som vanligt vältaligt och koncist på en reporters anklagande frågor.

– Vi menar att det nu krävs en ny, omfattande kartläggning av sexualbrotten. Det har inte gjorts sedan 2005 av Brå.
– Ska kartläggningen omfatta gärningsmännens etniska bakgrund eller om de är invandrare eller inte?
– Ja, det tycker jag är rimligt. Men den ska också innefatta till exempel eventuellt ursprung för brottsoffren vilket kanske t.o.m. är ännu viktigare.
– Men varför är det rimligt att kartlägga gärningsmännens etniska bakgrund? Vad har det för betydelse?
– Det är alltid viktigt att lära oss mer om vem begår brott, det kan gälla allt från ålder till kön till i detta fall ursprung. Det är också viktigt att veta vilka är det som utsätts för brott, för det kan ju också sen styra väldigt mycket av de åtgärder som behöver komma på plats.

Jag välkomnar helhjärtat Moderaternas vilja att ta fram officiell statistik om brottslingars bakgrund. Det råder knappast någon tvekan att inspirationen till Moderaternas förslag kommer från min egen undersökning. Det ska dock tilläggas att uppmärksamheten över undersökningen från inflytelserika borgerliga samhällsdebattörer spelade en avgörande roll till att frågan hamnat på mångas dagordning igen.

Det viktigaste är enligt min mening att Brå tar fram officiell statistik, av många anledningar. Det brottsförebyggande arbetet kan inte famla i blindo längre utan behöver konkret fakta. Det är också viktigt att väljarna kan göra ett informerat val vid valurnorna nästa år och att många som tidigare inte känt till statistiken kan börja bearbeta det nationella traumat som massinvandring från tredje världen fört med sig. Själv anser jag Sverigedemokraterna har bäst förslag för att lösa problemen, men dagar som den här känns Moderaternas ”öppna hjärtan”-epok väldigt avlägsen.

Undersökningen uppmärksammad i rysk media

Den internationella mediakanalen Sputnik uppmärksammade undersökningen i en artikel den 1 november. Det förefaller vara en stor kanal – deras verifierade Twitterkonto har 202 000 följare. Det bör tilläggas att Sputnik är mer eller mindre en del av rysk statsmedia och har sin egen motivation till att belysa problem i västvärlden. Det ger ändå en intressant motvikt till Stefan Löfvens månande om Sverigebilden när internationell media uppmärksammar obekväma dissidenter.

Artikeln ger en hel del information om både undersökningen och reaktionerna på den. Tyvärr blandar de på ett ställe ihop överfallsvåldtäkter (‘assault rapes’) med alla våldtäkter (‘rapes’). Det ger ett missvisande intryck och blir förvirrande genom att subkategorin gruppvåldtäkter har ett lägre procenttal. Jag twittrade en rättelse samma dag men det är möjligt redaktionen inte läste svaret.

Det är roligt för mig på ett personligt plan att undersökningen uppmärksammas av utländsk media och på ett sätt kanske det hade varit bra om jag hade översatt den för en internationell publik. Men min ambition att påverka den svenska samhällsdebatten kändes stor nog. Däremot är andra välkomna att översätta hela eller delar till andra språk.

Denna text skriven 7 november, bakåtdaterad till 1 november.

Gangrape Sweden

Inledningsvis känner jag inte riktigt till personen bakom Gangrape Sweden. Det är möjligt att personen har ett annorlunda ideologiskt synsätt än mig själv, som är Sverigedemokrat. Det vet jag egentligen inget om, men det jag vet är att personen under lång tid har arbetat med presentera fakta och rådata om framförallt gruppvåldtäkter i Sverige.

Gangrape Sweden har under veckan undersökt källdatan och domarna jag publicerade. Jag bistod med en del förklaringar om hur min källdata tolkas, men personen har lagt ner egen tid på att bygga vidare på forskningsmaterialet. En naturlig följd är att personen gjort sin egen tolkning i vissa fall, vilket inte är något problem – fakta är ju fakta, men kategorier är en bedömningsfråga och jag kan inte säga att min definition av gruppvåldtäkt är mer rätt än någon annans.

Kolla gärna in på gangrapesweden.com, där finns mycket läsvärt speciellt om man gillar rådata och ren fakta.

Plausible deniability

Etablerad media har hittils inte uppmärksammat undersökningen om utlänningar och sexualbrott, om man inte räknar en handfull borgerliga mediaskribenters kommentarer på sociala medier. Det betyder självklart inte att de inte är medvetna om den – de är i allra högsta grad medvetna. Nedladdningsstatistiken för samlingen domar avslöjar att TV4, Aftonbladet, Svenska Dagbladet m.fl har intresserat sig för den.

Första insikten är givetvis att etablerad media inte har något intresse av att informationen når ut till fler människor. Men en ytterligare insikt anser jag vara att etablerad media lagt locket på för de har inte funnit några fel i min undersökning.

Önskan om officiell statistik från BRÅ om utlänningar och brottslighet sträcker sig långt utöver SDs sfär och fler än en borgerlig debattör har uttryckt frustration att det saknas officiell mätdata att värdera min forskning mot. Hur kan man veta om min forskning stämmer, när min forskning är unik och makten vägrar ta fram statistik? Ett tecken är att efter en veckas grävande har etablissemanget inte funnit något värt att kritisera.

Framtiden

Många har uttryckt önskan om att jag ska fortsätta mitt arbete med undersökningen. Jag har fått många förslag – till exempel undersöka gärningsmäns åldrar, ändra sättet att räkna, undersöka när vissa gärningsmän fått uppehållstillstånd i relation till brottstillfället, med mera. Det är fullt förståligt och hör till sakens natur att man har olika perspektiv. Från en läsares perspektiv är det något helt nytt medan från mitt perspektiv är det kulmen på fem månaders arbete. Det var riktigt skönt att kunna sätta ett bokslut på den tiden av mitt liv. Jag tror heller inte att en ytterligare undersökning från mig skulle få samma genomslag. Tvärtom ser jag fram mot att göra något annat och förhoppningsvis komma igång med träningen igen som har haft ett förlängt sommaruppehåll.

Däremot har jag med glädje fått respons från andra som inspirerats till att göra egna undersökningar. Med nya infallsvinklar och sätt att analysera data leder det säkert till spännande läsning och att viktig information kommer ut till väljarna inför valet! Min undersökning bevisar att det går alldeles utmärkt för medborgare att forska på egen hand genom offentlighetsprincipen. BRÅs gamla rapport visar ju på överrepresentation i många kategorier där det vore värdefullt med medborgarstudier, kan vara begränsat till ett visst år eller inom ett visst domstolsområde. Tänk så fantastiskt det vore med flera medborgarstudier som kommer ut under valåret, med helt ny information och fräscha infallsvinklar!